باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
یکشنبه 27 اردیبهشت 1388 :: 16:36 :: نویسنده : عبدالله

نگـارینــا بنقــد جانــت ندهم               گــرانـی در بهــــا ارزانـــت ندهم

 

گرفتستم بجان دامان وصلت              دهم جان از کف و دامانت ندهم 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176