باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
شنبه 29 فروردین 1388 :: 19:14 :: نویسنده : عبدالله

در عشق شدم چو رودکی سیر از جان             از گریه ی  خونیـن مژه ام شد مرجان

 

القـصــه  کـه  از  بیـم   عـذاب  هــجران             در   آتــش رشـکم  دگـر  از  دوزخیان 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 316691