باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
دوشنبه 22 تیر 1388 :: 18:24 :: نویسنده : عبدالله

اثیر الدین اخسیکتی از قرن ششم: 

 

امشب منم و وصال آن سرو بلند         می را، زلبش چاشنیی داده به قند

 

ای شب اگرت هزار کارست مرو          وی صبح گرت هزار شادیست مخند 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176