باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
یکشنبه 7 تیر 1388 :: 15:44 :: نویسنده : عبدالله

دیده را با تو  آشنایی هاست             وز تو در دیده روشنایی هاست

 

پاکبازی  کن،  ار حریف  منی             که فلک در پی  دغایی هاست

  

گر سر  زلف تو کشم،  شاید             روز  روز  گره   گشایی هاست

 

با من این یک دو روز در پیوند              که  پس از این جدایی هاست



 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176