باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
دوشنبه 1 تیر 1388 :: 21:54 :: نویسنده : عبدالله

گفتـــار دراز مختـصر بایـد کرد             وز یار بدآموز، حذر باید کرد

 

در راه نگار کشته باید گشتن            و آنگاه نگار را خبر باید کرد 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176