باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
دوشنبه 11 خرداد 1388 :: 14:48 :: نویسنده : عبدالله

می   خوردن  و   گرد  نیکوان  گردیدن         به زان  که  به  رزق  زاهدی  ورزیدن

 

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود         پس روی بهشت کس نخواهد دیدن 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 316691