باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
شنبه 9 خرداد 1388 :: 15:06 :: نویسنده : عبدالله

گویند  که  فردوس   برین  خواهد بود   آنجا می ناب و حور عین خواهد بود

 

گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک    چون  عاقبت  کار  چنین خواهد بود 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176