باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
شنبه 26 اردیبهشت 1388 :: 18:17 :: نویسنده : عبدالله

 ابوسلیک گرگانی شاعری دیگر از قرن چهارم:

 

 

بمــژه  دل   مـــن بــدزدیـــدی                        ای بلب قاضـی و بمـژگـان دزد

 

مزد خواهی که دل زمن بردی                        این شگفتی که دید دزد بمزد؟ 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176