باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1388 :: 15:38 :: نویسنده : عبدالله

ابو شعیب هروی از قرن چهارم: 

 

دوزخی کیشی بهشتی روی و قد                   آهو چشمی حلقه زلفی لاله خد

 

لب چنــان کـز خامه ی نقاش چین                   بر چـکـد بـر سیم از شنگرف شـد

 

گـر بـبخشد حسن خـود بر زنگیان                    ترک را بی شک ز زنگ آیـد حسد

 

بـینی  او   تـارکی   ابـریشــمـیـن                    بـسته بــر تــاری ز ابــریشم عقد

 

از فرو سو گنج و از بر سو بهشت                    سـوزنی سیـمین میان هر دو حد 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176