باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 :: 11:47 :: نویسنده : عبدالله

چشم  تو که  فتنۀ  جهان   خیزد از او               لعل تو کـه آب خضــر می ریزد از او

 

کردنــد تــن مــرا چنـان خوار کــه بــاد               می آید و گرد و خاک می بیزد از او 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176