باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
جمعه 11 اردیبهشت 1388 :: 14:53 :: نویسنده : عبدالله

کاشکی اندر جهان شب نیستی                    تـا مــرا هجـران آن لــب نیستی

 

زخـم عقـرب نیستی بر جان من                      گــر ورا زلــــف معـقــرب نیستی

 

ور نبـــودی کـوکبـش در زیـر لـب                       مـونســم تـا روز کوکـب نیستی

 

ور مــرکّــب نیستـی از نیکویــی                       جانم از عشقش مرکّب نیستی

 

ور مـــرا بی یـــار بایـــد زیستـن                       زنــدگانــی کاش یـا رب نیستی 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176