باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
پنج‌شنبه 3 اردیبهشت 1388 :: 13:00 :: نویسنده : عبدالله

می صافی بیار ای بت که صافی است             جهان از مـاه تا آنجا که مــاهی است

 

چــو از کــاخ آمـــدی بیـــرون بـه صـحرا              کجا چشم افگنی دیبای رومی است

 

بیـــا تــا مــی خــو ریم و شـاد باشیم               کــه هنگام مـی و ایـام شـادی است 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 316691