باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
یکشنبه 9 فروردین 1388 :: 14:10 :: نویسنده : عبدالله

سماع   و  باده ی گلگون و لعبتان  چو ماه    اگر   فرشته   ببیند   در    اوفتد    در  چاه

 

نظر   چگونه   بدوزم که  بهر  دیدن دوست    ز خاک  من  همه نرگس دمد به جای  گیاه

 

کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت   ز  خویشتن  حیف  بود  گر  دمی  بود  آگاه

 

به  چشمت   اندر  بالار  ننگری  تو  به روز    به  شب به چشم کسان اندرون ببینی کاه 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176