باغ غزلهای عاشقانه
اشعار عاشقانه ی ادبیات کهن فارسی ( Persian Love Poetry )

 
جمعه 7 فروردین 1388 :: 19:22 :: نویسنده : عبدالله

بی روی تو خورشید جهان سوز مباد         هم بی تو چراغ عالم افروز مباد

 

با  وصل  تو کس  چو من بدآموز مباد         روزی  که   ترا  نبینم  آنروز مباد 
نویسندگان
English Version
امکانات
تعداد بازدیدکنندگان: 318176